ETT STARKT TEAM

Restaurangdrift,
ekonomi och arbetsmiljö

Med över 1500 anställda har vi en ledningsgrupp på 12 personer i bolaget, som alla ansvarar för olika områden. De flesta ansvarar för själva driften av restaurangerna, men vi har också en egen ekonomiavdelning som tar hand om allt från löner till att betala fakturor. Vi har också en HR-avdelning som har hand om personalfrågor och arbetsmiljö.

Patrik Hjelte

Owner/Operator

Läs mer om Patrik

Astrit Ala

CEO

Läs mer om Astrit

Maria Lindqvist

HR Director

Läs mer om Maria

Anna Grahn Skålén

Finance Director

Läs mer om Anna

Daniel Rojas

Operations Director

Läs mer om Daniel

Emma Holmström

HR Manager

Läs mer om Emma

Henrik Skaret Nilsson

Supervisor

Läs mer om Henrik

Alexandra Eliasson

Supervisor
(föräldraledig)

Läs mer om Alexandra

Eid Hamade

Supervisor

Läs mer om Eid

Omar Fakhro

Supervisor

Läs mer om Omar

Linnea Andersson

Supervisor

Läs mer om Linnea

Fredrik Manneby

Supervisor

Läs mer om Fredrik

Carl Lyrenberg

Supervisor

Läs mer om Carl

ETT STARKT TEAM

Organisationsträd

ladda ner organisationsträd